CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   32135
 • Tổng số xếp giá:   113520
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   267
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Hiện trạng và đề xuất bảo tồn cây di sản loài Lim xanh (Erythrophloeum fordii ...
  2 Văn hiến Thăng Long. Tập 2 / Vũ Khiêu
  3 Văn hiến Thăng Long. Tập 1 / Vũ Khiêu
  4 Tranh dân gian hàng Trống Hà Nội / Phan Ngọc Khuê
  5 Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến : Tác giả - tác phẩm / Nguyễn Chí Mỳ (...
  6 Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu ...
  7 Bài giảng nguyên lý kế toán / Đoàn Thị Hân, Trần Thị Mơ
  Xem thêm...
  10   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Nghiên cứu mô hình làm giàu rừng bằng các loại cây đặc sản và lâm sản ngoài gỗ... (3)
  2 Xây dựng mạng lưới khống chế mặt bằng phục vụ đo vẽ bản đồ trên khu rừng thực ... (1)
  3 Nghiên cứu một số đặc điểm của Bách Xanh (Calocedrus macrolepis kurz) làm cơ s... (1)
  4 Nghiên cứu kinh nghiệm kỹ thuật và thành tựu phục hồi rừng thứ sinh nghèo tại ... (1)
  5 Đánh giá thực trạng cây trồng và tiêu thụ các loài trong họ Lan (Orchidaceae) ... (1)
  6 Nghiên cứu ảnh hưởng của cây che bóng tới năng suất, sản lượng Chè tươi trong ... (1)
  7 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội đến sự phát triển... (1)
  8 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ tập trung đất đai nhằm nâng cao hiệu quả ... (1)
  9 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế các mô hình sử dụng đất nô... (1)
  10 Một số giải pháp đề xuất góp phần đẩy mạnh xuất khẩu lâm sản tại Công ty cổ ph... (1)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   12/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện