CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   32324
 • Tổng số xếp giá:   114952
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   268
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng t...
  2 Phân tích kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt ...
  3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ...
  4 Định hướng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 40 - bất động sản đầu tư vào ...
  5 Phân tích chuỗi giá trị rau bắp cải an toàn tại huyện Phúc Thọ - Tp. Hà Nội / ..
  6 Thanh toán bằng hình thức ví điện tử tại Việt Nam thực trạng và giải pháp / N...
  7 Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc / ...
  8 Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp ph...
  9 Nghiên cứu sản lượng nguyên liệu, năng suất và một số chỉ tiêu chất lượng của ...
  10 Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn có khả năng đối ...
  Xem thêm...
  10   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Nghiên cứu mô hình làm giàu rừng bằng các loại cây đặc sản và lâm sản ngoài gỗ... (2)
  2 Nghiên cứu một số giải pháp bảo tồn và phát triển cây thuốc của đồng bào dân t... (2)
  3 Xây dựng mạng lưới khống chế mặt bằng phục vụ đo vẽ bản đồ trên khu rừng thực ... (1)
  4 Đánh giá thực trạng cây trồng và tiêu thụ các loài trong họ Lan (Orchidaceae) ... (1)
  5 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội đến sự phát triển... (1)
  6 Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng của loài Mắn Trắng (Avicenia alba. L)... (1)
  7 Tìm hiểu tình hình chăm sóc, quản lý cây cổ, cây di tích tại khu vực Chùa Yên... (1)
  8 Nghiên cứu ảnh hưởng của cây che bóng tới năng suất, sản lượng Chè tươi trong ... (1)
  9 Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên của trạng thái rừng IIIA2 , IIIA3 v... (1)
  10 Nghiên cứu hiện trạng và tiềm năng phát triển cây thuốc của đồng bào Dân tộc M... (1)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   9/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện