Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/116
Nhan đề: Kỹ thuật vi xử lý
Tác giả: Hồ, Viết Việt
Từ khoá: Kỹ thuật
Vi xử lý
Điện tử
Viễn thông
Sưu tầm 2013
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: TPHCM
Tóm tắt: Các hệ thống số, Các hệ thống mã hóa,Các linh kiện điện tử số cơ bản
Định danh: http://10.0.7.10:8888/dspace/handle/123456789/116
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
bai giang ky thuat vi xu ly.pdf16.1 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.