Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/118
Nhan đề: An toàn và bảo mật thông tin
Tác giả: Trần, Văn Dũng
Từ khoá: An toàn
Bảo mật
Thông tin
Sưu tầm 2013
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Tóm tắt: An toàn bảo mật thông tin là nhu cầu cấp thiết đặt ra nhằm bảo mật tối ưu hệ thống thông tin tại máy chủ, đảm bảo an toàn cho máy trạm và bảo mật thông tin trên đường truyền.
Định danh: http://10.0.7.10:8888/dspace/handle/123456789/118
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
An_Toan_Va_Bao_Mat_Thong_Tin.pdf2.68 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.