Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/133
Nhan đề: Đại việt sử lược
Tác giả: Khuyết, Danh
Nguyễn Gia, Tường
Từ khoá: Đại việt sử lược
lịch sử
Sưu tầm 2013
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: TP HCM
Định danh: http://10.0.7.10:8888/dspace/handle/123456789/133
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Daivietsuluoc.pdf936.85 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.