Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/164
Nhan đề: Bài giảng Máy chuyên dùng
Tác giả: Lê Văn, Thái
Từ khoá: Máy chuyên dùng
Cơ giới hóa
Máy Lâm nghiệp
ĐHLN
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kỹ thuật sử dụng và phương pháp tính toán những thông số cơ bản của một số máy thường dùng trong Nông lâm nghiệp.
Định danh: http://10.0.7.10:8888/dspace/handle/123456789/164
Bộ sưu tập: Bài giảng, giáo trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Kích thước Định dạng  
Bai_giang_May_chuyen_dung.pdf7.87 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.