Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/165
Nhan đề: Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả: Khôi, Nguyên
Hà Hưng, Quốc
Từ khoá: Nghệ thuật lãnh đạo
Lãnh đạo
Lý thuyết lãnh đạo
Sưu tầm 2013
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Khôi Nguyên
Tóm tắt: Đề Xuất Một Mô Hình Cho Lý Thuyết Lãnh Đạo; Những Hoang Đường Trong Vấn Đề Lãnh Đạo; Tản Mạn Về Những Trải Nghiệm Chung Quanh Vấn Đề Lãnh Đạo;
Định danh: http://10.0.7.10:8888/dspace/handle/123456789/165
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Khoa_hoc_va_nghe_thuat_lanh_dao.pdf1.98 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.