Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/169
Nhan đề: Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước
Tác giả: Phan Quang, Minh
Từ khoá: Ứng lực
Bê tông
Thiết kế sàn bê tông
Sưu tầm 2013
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Sưu tầm
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/169
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thiet_ke_san_be_tong_ung_luc_truoc.pdf850.2 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.