Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/179
Nhan đề: Giáo trình Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh
Tác giả: KS Phạm Văn, Duệ
Từ khoá: Cây cảnh
trồng cây
kỹ thuật
Sưu tầm 2013
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Hà Nội
Tóm tắt: Khái niệm,phân loại, giá trị về hoa, cây cảnh
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace/handle/123456789/179
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Giao_trinh_Ky_thuat_trong_hoa_cay_canh.pdf36.68 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.