Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2142
Nhan đề: Remote Sensing and Image Interpretation
Tác giả: Lillesand, Thomas M
Kiefer, Ralph W
Chipman, Jonathan W
Từ khoá: Image interpretation
Remote sensing
ĐTTT
Sưu tầm 2017
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Mô tả: 757 tr.
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2142
Bộ sưu tập: Chương trình tiên tiến

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
REMOTE SENSING ...(N).pdf130.88 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.