Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2143
Nhan đề: Research Methods for Science
Tác giả: Marder, Michael P
Từ khoá: Research Methods for Science
ĐTTT
Sưu tầm 2017
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Cambridge
Mô tả: 226 tr.
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2143
Bộ sưu tập: Chương trình tiên tiến

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
RESEARCH METHODS FOR ...(R).pdf17.76 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.