Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2144
Nhan đề: Soil Hydrology, Land Use and Agriculture : Measurement and Modelling
Tác giả: Shukla, Manoj K
Từ khoá: Hydrology
Soil Hydrology
Agriculture
ĐTTT
Sưu tầm 2017
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: London : Cabi
Mô tả: 434 tr.
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2144
Bộ sưu tập: Chương trình tiên tiến

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SOIL HYDROLOGY LAND USE AND AGRICULTURE(R).pdf79.29 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.