Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2146
Nhan đề: Statistics : The exploration and analysis of data
Tác giả: Devore, Ray L
Peck, Roxy
Từ khoá: Statistics
ĐTTT
Sưu tầm 2017
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Books/Cole
Mô tả: 763 tr.
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2146
Bộ sưu tập: Chương trình tiên tiếnKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.