Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2149
Nhan đề: The rough guide to climate change
Tác giả: Henson, Robert
Từ khoá: Climate Change
ĐTTT
Sưu tầm 2017
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: London : Rough Guides
Mô tả: 406 tr.
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2149
Bộ sưu tập: Chương trình tiên tiến

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THE ROUGH GUIDE TO CLIMATE CHANGE.pdf88.07 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.