Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2151
Nhan đề: Zoology
Tác giả: Miller, Stephen A
Harley, John P
Từ khoá: Zoology
ĐTTT
Sưu tầm 2017
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: New York : McGraw-Hill
Mô tả: 592 tr.
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2151
Bộ sưu tập: Chương trình tiên tiến

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ZOOLOGY.pdf26.38 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.