Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/2281
Nhan đề: Nâng cao giá trị gia tăng hàng Rau quả ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh, Huyền
Từ khoá: Giá trị gia tăng
rau quả
Tạp chí số 4 - 2016
nông nghiệp
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2281
ISSN: 1859 - 3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
15. NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG RAU QUẢ Ở VIỆT NAM.pdf92.81 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.