Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4266
Nhan đề: Nghiên cứu Khu hệ chim, đề xuất các biện pháp quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên chim ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Tác giả: Lê Đình, Thủy
Phạm Anh, Tuân
Từ khoá: Luận văn
Khu hệ chim
Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4266
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THS1202_Pham Anh Tuan.pdf1.49 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.