Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4267
Nhan đề: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý cháy rừng tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Bế Minh, Châu
Nguyễn Danh, Hùng
Từ khoá: Luận văn
Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng
Quản lý cháy rừng
Cháy rừng
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4267
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THS1203_Nguyen Danh Hung.pdf1.14 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.