Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4281
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng nấm Đông trùng hạ thảo cordyceps militaris thu thập và sưu tầm từ Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản
Tác giả: Phạm Quang, Thu
Lê Thị, Xuân
Từ khoá: Luận văn
Nấm Đông trùng hạ thảo
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4281
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THS1219_Le Thi Xuan.pdf1.62 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.