Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4927
Nhan đề: Đa dạng thực vật cho lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Thị, Hạnh
Nguyễn Văn, Hợp
Từ khoá: Cộng đồng
Lâm sản ngoài gỗ
Đa dạng
Giá trị
Thực vật
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4927
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.Nguyen.Thi.Hanh.pdf102.46 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.