Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4928
Nhan đề: Một số đặc điểm lâm học của ưu hợp Dầu Song Nàng (Dipterocarpus Dyeri) thuộc rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới tại ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai
Tác giả: Lê Văn, Long
Nguyễn Minh, Thanh
Lê Văn, Cường
Lê Bá, Toàn
Từ khoá: Dầu song nàng
Ưu hợp
Đặc điểm lâm học
Đồng Nai
Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4928
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6.Le.Van.Longm.pdf118.71 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.