Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4929
Nhan đề: Chọn tuổi cơ sở thích hợp để ước lượng chỉ số lập địa đối với rừng trồng Keo Lai (Acacia auriculiformis*mangium) ở tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Trần Thị, Ngoan
Lê Bá, Toàn
Từ khoá: Cây ưu thế
Tuổi cơ sở
Chỉ số lập địa
Đường cong chỉ số lập địa
Rừng trồng Keo lai
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4929
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.Tran.Thi.Ngoan.pdf104.61 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.