Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4930
Nhan đề: Phân tích sự cạnh tranh giữa Chò Nhai (Hopea recopei) với những loài cây gỗ khác trong rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Thanh, Tuấn
Bùi Thị Thu, Trang
Từ khoá: Cạnh tranh cùng loài
Chò chai (Hope recopei)
Cạnh tranh khác loài
Chỉ số cạnh tranh
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4930
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
8.Nguyen.Thanh.Tuan.pdf107.22 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.