Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4931
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả mô hình trồng Ớt sừng F1 trong mùa mưa tại Trảng Bom, Đồng Nai
Tác giả: Đinh Quang, Tuyến
Nguyễn Văn, Thành
Từ khoá: Hệ thống tưới nhỏ giọt
Trảng Bom
Mùa mưa
Nhà màng
Ớtt sừng
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4931
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9.Dinh.Quang.Tuyen.pdf104.53 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.