Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4932
Nhan đề: Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Chiêu Liêu (Terminalia calamansanai) tại vườn ươm phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Văn, Việt
Vũ Thị, Lan
Từ khoá: Chiêu liêu
Kỹ thuật gieo ươm
Hỗn hợp ruột bầu
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4932
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
10.Nguyen.Van.Viet(Chieulieu).pdf102.56 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.