Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4935
Nhan đề: Giá trị tích lũy Các Bon của rừng Đước (Rhizophora apiculta Blume) tại tỉnh Cà Mau
Tác giả: Nguyễn Thị, Hà
Viên Ngọc, Nam
Nguyễn Thị, Hoa
Từ khoá: Cà Mau
Các bon
Rừng Đước
Tích lũy
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4935
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
13.Nguyen.Thi.Ha.pdf108.23 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.