Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4936
Nhan đề: Sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 trong thành lập bản đồ hiện trạng rừng ngập mặn Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Võ Minh, Hoàn
Đỗ Thị, Hoa
Trần Quang, Bảo
Từ khoá: Ảnh vệ tinh
Landsat 8
Phân loại hướng đối tượng
Rừng ngập mặn
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4936
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
14.Vo.Minh.Hoan.pdf105.75 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.