Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4938
Nhan đề: Xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp bằng bể bùn hoạt tính gián đoạn kết hợp giá thể di động (MB - SBR)
Tác giả: Văn Nữ Thái, Thiên
Đặng Viết, Hùng
Trần Khương, Duy
Từ khoá: MB - SBR
nước thải tập trung khu công nghiệp
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4938
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
16.Van.Nu.Thai.Thien.pdf111.87 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.