Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4939
Nhan đề: Nghiên cứu quy trình ủ phân Compost từ vỏ lụa hạt điều
Tác giả: Phan Thị Thanh, Thủy
Nguyễn Văn, Việt
Từ khoá: Bùn hoạt tính
Hạt điều
Chế phẩm sinh học
Hiếu khí
Phân hữu cơ
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4939
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
17.Phan.T.Thanh.Thuy.pdf108.45 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.