Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4941
Nhan đề: Ảnh hưởng của chất xúc tác muối nhôm và magie đến cường độ kéo dọc thớ của ván mỏng biến tính
Tác giả: Nguyễn Thị, Thuận
Trịnh Hiền, Mai
Từ khoá: Biến tính
Muối nhôm
Cường độ kéo dọc thớ
Muối magie
Ván mỏng
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4941
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
19.Thuan+Mai.pdf112.42 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.