Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4942
Nhan đề: Ảnh hưởng của độ tuổi đến một số tính chất độ bền cơ học của Trúc Sào (Phyllostachys pubescens Mazel ex H.de Lehaie)
Tác giả: Trần Lâm, Trà
Phan Duy, Hưng
Từ khoá: Độ tuổi
Trúc sào
Tính chất cơ học
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4942
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
20.Tran.Lam.Tra.pdf112.93 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.