Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4944
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân với chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Đồng Nai
Tác giả: Lê Ngọc, Diệp
Lê Đình, Hải
Võ Thị Kim, Hằng
Lê Huyền, Trang
Lê Thị Cẩm, Nhung
Hồ Thu, Quyên
Từ khoá: Khách hàng cá nhân
Vietcombank - chi nhánh Đồng Nai
Sự hài lòng
Thẻ ghi nợ nội địa
Tạp chí số 6-2017
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4944
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
22.Le.Ngoc.Diep.pdf105.86 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.