Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5221
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ Gis và viễn thám trong đánh giá diễn biến tài nguyên rừng ở xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Trần Quốc, Hoàn
Nguyễn Văn, Dự
Từ khoá: Lâm học
Công nghệ GIS
Tài nguyên rừng
Đồng Nai
Viễn thám
Luận văn
ThS4293
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 70 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5221
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4293.pdf2.24 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.