Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5222
Nhan đề: Nghiên cứu kỹ thuật chiết, ghép và gây trồng cây ươi (Scaphium macropodum) chiết, ghép tại vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Đoàn Đình, Tam
Cao Thị Minh, Châu
Từ khoá: Lâm học
Kỹ thuật ghép
Kỹ thuật chiết
Cây Ươi
Luận văn
ThS4294
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 53 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5222
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4294.pdf5.71 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.