Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5223
Nhan đề: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm hom loài thông caribê (Pinus caribaea morelet)
Tác giả: Phí Đăng, Sơn
Nguyễn Thị Thu, Dung
Từ khoá: Lâm học
Thông Caribê
Kỹ thuật nhân giống
Giâm hom
Luận văn
ThS4295
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 56 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5223
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4295.pdf2.69 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.