Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5226
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh trên một số trạng thái rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông tỉnh Hòa Bình
Tác giả: Vương Văn, Quỳnh
Nguyễn Thị, Nga
Từ khoá: Lâm học
Đặc điểm cấu trúc
Trạng thái rừng
Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn
Tái sinh
Ngổ Luông
Luận văn
ThS4302
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 68 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5226
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4302.pdf2.32 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.