Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5227
Nhan đề: Nghiên cứu kiến thức bản địa của người Thái trong quản lý tài nguyên rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Phạm Xuân, Hoàn
Trần Thị, Tý
Từ khoá: Lâm học
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt
Quản lý tài nguyên rừng
Kiến thức bản địa
Người Thái
Luận văn
ThS4305
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 69 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5227
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4305.pdf2.91 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.