Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5229
Nhan đề: Lập kế hoạch quản lý rừng bền vững và xin cấp chứng chỉ rừng của hội đồng quản trị rừng (FSC) cho công ty nguyên liệu giấy miền Nam, tỉnh Kon Tum
Tác giả: Vũ, Nhâm
Nguyễn Thị Thu, Hà
Từ khoá: Lâm học
Công ty nguyên liệu giấy miền Nam
Rừng bền vững
Chứng chỉ rừng
Kế hoạch
Luận văn
ThS4309
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 87 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5229
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4309.pdf3.15 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.