Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5230
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Phạm Xuân, Hoàn
Phan Quảng, Nam
Từ khoá: Lâm học
Dịch vụ môi trường rừng
Quế Phong
Nghệ An
Luận văn
ThS4310
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 79 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5230
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4310.pdf3.66 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.