Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5232
Nhan đề: Đặc điểm cấu trúc loài cây gỗ trên hai trạng thái rừng nguyên sinh và thứ sinh ở vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình
Tác giả: Nguyễn Hồng, Hải
Bùi Văn, Thoại
Từ khoá: Lâm học
Nguyên sinh
Vườn Quốc gia Cúc Phương
Đặc điểm cấu trúc
Trạng thái rừng
Luận văn
ThS4313
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 53 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5232
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4313.pdf2.97 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.