Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5235
Nhan đề: Đặc điểm phân bố không gian một số tính chất của đất tại núi Luốt Trường đại học lâm nghiệp
Tác giả: Phí Đăng, Sơn
Nguyễn Trương Đình, Trung
Từ khoá: Lâm học
Đặc điểm phân bố
Tính chất đất
Núi Luốt
Luận văn
ThS4318
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 51 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5235
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4318.pdf1.17 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.