Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5237
Nhan đề: Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015, định hướng bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh, An
Cao Văn, Phúc
Từ khoá: Lâm học
Định hướng
Quy hoạch
Phát triển rừng
Quỳ Hợp
Luận văn
ThS4320
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 83 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5237
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4320.pdf2.56 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.