Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5238
Nhan đề: Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương, thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Tác giả: Bùi Thế, Đồi
Ma Doãn, Giang
Từ khoá: Lâm học
Tiêu chuẩn FSC
Quản lý rừng bền vững
Cơ sở lí luận
Tuyên Quang
Luận văn
ThS4321
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 115 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5238
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4321.pdf949.89 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.