Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5302
Nhan đề: Nghiên cứu khí động lực học máy làm sạch nilon MLSNL-30
Tác giả: Nguyễn Như, Nam
Nguyễn Hồng, Quân
Từ khoá: Kỹ thuật cơ khí
Máy làm sạch
Khí động lực học
Nilon
Luận văn
ThS3402
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 100 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5302
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS3402.pdf2.47 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.