Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5308
Nhan đề: Nghiên cứu sinh trưởng của các dòng keo lai và keo lá tràm tại khu vực U Minh hạ, tỉnh Cà Mau
Tác giả: Phùng Văn, Khoa
Lê Xuân, Trường
Từ khoá: Keo Lai, Lâm học
U Minh Hạ
Keo lá tràm
Cà Mau
Sinh trưởng
Luận văn
ThS3418
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 71 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5308
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS3418.pdf2.6 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.