Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5312
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Phạm Thị, Tân
Phạm Thị Mai, Dung
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Sản xuất chè
Hộ nông dân
Phú Thọ
Luận văn
ThS4037
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 115 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4037.pdf2.47 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.