Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5313
Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Tác giả: Chu Tiến, Quang
Phạm Ngọc, Hà
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Chi cục thuế
Doanh nghiệp
Quản lý thuế
Lương Sơn
Luận văn
ThS4041
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 98 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5313
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4041.pdf1.6 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.