Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5315
Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây Bưởi Đoan Hùng tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Lê Trọng, Hùng
Lê Diệu, Kỳ
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Bưởi đoan hùng
Hiệu quả kinh tế
Luận văn
ThS4062
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 108 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5315
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4062.pdf1.37 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.