Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5316
Nhan đề: Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng đô thị hóa trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Tác giả: Lê Trọng, Hùng
Đào Hồng, Hải
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Cơ cấu lao động
Giải pháp
Đô thị hoá
Nam Từ Liêm
Luận văn
ThS4066
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 100 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5316
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4066.pdf1.59 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.