Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5319
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho hộ nghèo từ ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân, Hương
Dương Thị Bích, Diệu
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Sử dụng vốn tín dụng
Ngân hàng chính sách
Hộ nghèo
Luận văn
ThS4077
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 106 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5319
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4077.pdf1.59 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.