Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5334
Nhan đề: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai
Tác giả: Trần Hữu, Dào
Vương Đình, Điều
Từ khoá: Marketing
Thương mại cổ phần
Kinh tế nông nghiệp
Đồng Nai
Ngân hàng
Luận văn
ThS4116
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 132 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5334
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4116.pdf2.98 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.